demonstrowanie

„Prawa człowieka, w tym prawo do demonstrowania mają charakter uniwersalny”
Dodaj jeszcze, prawo do demonstrowania z kanapką z szynką i serem, czy aparatem fotograficznym, lub dowolnym materiałem wybuchowym w ręku …
Uniwersalne są Twoje marzenia. Nie ma to nic wspólnego z konkretnym rządem. Twierdzisz, że tak, więc podaj szczegóły spraw(y). Czy kogoś prześladował za demonstrowanie przeciw ACTA? Pytam jeszcze raz, podaj konkretne przykłady prześladowań domonstrantów w Polsce w latach 2007-13.
Prawo konstytucyjne chroni także zdrowie i życie obywateli, oraz mienie prywatne i publiczne. I to jeszcze mocniej. Kto zagraża i niszczy – nawet w czasie demonstracji, ten odpowiada. Jeśli bije i niszczy, to powinien wpierw zdjąć kominiarkę. Jeśli nie przestrzega reguł demonstrowania, to niech nie demonstruje, albo niech nie chowa się za prawami o anonimowości. Trzeba oddzielić, wszyscy są za tym, aby władza wyraźnie oddzieliła demonstrację od chuligańskiego łamania prawa.
Prawo do demonstrowania nie ma charakteru „uniwersalnego”. Podlega ono ograniczeniom.
Jeżeli ktoś nie ma niecnych intencji, to po co zasłania twarz ?”
Ja piszę o konstytucyjnym prawie do zachowania anonimowości w demonstracji politycznej – w tym przypadku antyrządowej.
Konstytucja też nie zabrania, zabrania ze sobą na jakąkolwiek
manifestację cegłówek.
Konstytucja nie zabrania, zabrania ze sobą kijów bejsbolowych na
jakąkolwiek manifestację.
Konstytucja nie zabrania, zabrania ze sobą ” kałachów ” na jakąkolwiek manifestację.
Konstytucja nie zabrania, zabrania ze sobą panzerfaustów na jakąkolwiek manifestację.
Konstytucja nie zabrania, …

Leave a Reply