Currently browsing

April 2015

aukcja

nowa ustawa konsumencka: Art. nowa ustawa konsumencka: Art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje …